خرید | فروش | کاه برنج

خرید و فروش کاه برنج

 

تر کیب شیمیایی کاه برنج به درصد:


۴ تا ۸ درصد پروتئین


۱ تا ۳ درصد  چربی


۲۶ تا ۳۴ درصد فیبر


۴ تا ۸ درصد خاکستر


۱۱ تا ۱۵ درصد سیلیکا


۱۵ تا ۲۹ درصد همی سلولز


۲۴ تا ۳۴ درصد سلولز

جهت خرید و فروش کاه برنج با ما تماس بگیرید

۰۸۵۳۲۴۲۷۱۵۹