فروش عمده خشکبار | فروش عمده آجیل | فروش خشکبار خراسان شمالی

فروش عمده انواع خشکبار

کنجد خام سفید
کنجد خام سیاه
گردو با پوست سوزنی
گردو با پوست کاغذی
گندم بو داده
شیرین گندمک
گوجه برغان طلایی
گوجه برغان سیاه
مغز بادام (سایز ۲۵ – ۳۵)
مغز بادام زمینی درشت پوست کنده
مغز بادم زمینی (پسته شام) درشت
مغز پسته
مغز تخمه کدو درشت مرمری
مغز تخمه کدو ریز مشهدی
مغز فندق
مغز گردو
مغز گردو دوپر سفید
مغز گردو خورشتی و دندانه
مویز بدون هسته
مویز با هسته
نخودچی با روکش طعم دار
نخودچی سفید بدون پوست (گل)

تماس

۰۵۸۳۲۴۲۷۱۵۹