%da%a9%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d8%af%d8%b3

فروش کاه | خرید کاه | کاه عدس | خراسان شمالی | بجنورد

خرید کاه

%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%81%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%85

خرید علوفه | فروش علوفه | خراسان شمالی | بجنورد

فروش یونجه

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ac%d9%88

خرید جو | فروش جو | خراسان شمالی | بجنورد | بندر امیر آباد | قیمت روز جو دامی

%da%a9%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac

خرید | فروش | کاه برنج

خرید و فروش کاه برنج   تر کیب شیمیایی کاه برنج به درصد: ۴ تا ۸ درصد پروتئین ۱ تا ۳ درصد  چربی ۲۶ تا ۳۴ درصد فیبر ۴ تا ۸ […]