5a6aaae2-db92-4f5a-9528-1d3e1f81ef5f

خرید | فروش | کاه – یونجه – گندم – جو – ذرت – علوفه

خرید و فروش گندم

%da%a9%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d8%af%d8%b3

فروش کاه | خرید کاه | کاه عدس | خراسان شمالی | بجنورد

خرید کاه

%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%a9%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%87

فروش کنسانتره | خراسان شمالی

فروش  انواع کنسانتره خراسان شمالی تماس با ما ۰۵۸۳۲۴۲۷۱۵۹

%da%a9%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac

خرید | فروش | کاه برنج

خرید و فروش کاه برنج   تر کیب شیمیایی کاه برنج به درصد: ۴ تا ۸ درصد پروتئین ۱ تا ۳ درصد  چربی ۲۶ تا ۳۴ درصد فیبر ۴ تا ۸ […]