5a6aaae2-db92-4f5a-9528-1d3e1f81ef5f

خرید | فروش | کاه – یونجه – گندم – جو – ذرت – علوفه

خرید و فروش گندم

%da%a9%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d8%af%d8%b3

فروش کاه | خرید کاه | کاه عدس | خراسان شمالی | بجنورد

خرید کاه

%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%81%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%85

خرید علوفه | فروش علوفه | خراسان شمالی | بجنورد

فروش یونجه

%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%87

فروش کاه | خراسان شمالی | بجنورد | کردستان | کرمانشاه | گنبد

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%87-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85

خرید کاه | خراسان شمالی | بجنورد | تهران | قیمت کاه و کلش

خرید کاه با سلام انبار مرکزی ما واقع در خراسان شمالی بجنورد میباشد جهت فروش محصولات خود میتوانید با ما تماس بگیرید شماره تماس ما ۰۵۸۳۲۴۲۷۱۵۹ با تشکر  

%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85

خرید گندم | فروش گندم | فروش بذر گندم | خراسان شمالی

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ac%d9%88

خرید جو | فروش جو | خراسان شمالی | بجنورد | بندر امیر آباد | قیمت روز جو دامی

%d8%ac%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa%db%8c

فروش جو وارداتی | قیمت | بندر امیرآباد | بندر امام | خراسان شمالی

فروش جو وارداتی خراسان شمالی بجنورد تماس با ما ۰۵۸۳۲۴۲۷۱۵۹

%d8%b0%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c

فروش ذرت علوفه ای | ذرت علوفه ای خراسان شمالی | بجنورد

فروش ذرت علوفه ای خراسان شمالی تماس با ما ۰۵۸۳۲۴۲۷۱۵۹

%d8%b0%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c

خرید ذرت علوفه ای | فروش ذرت علوفه ای | خراسان شمالی